weetjes

 • Daktorentje
  Tussen de kerkdaken van het midden- en zuiderschip, van de Grote- of Sint Janskerk, bevindt zich een klein torentje. Achter de stenen kolom, waaraan de preekstoel hangt, bevindt zich een deurtje ...
 • Kansel
  In de Grote- of Sint Janskerk hangt de één na oudste kansel van Nederland. Deze schitterende preekstoel dateert uit 1550 en heeft de Beeldenstorm (juli 1572) overleefd. Volgens kenners is dit één van ...
 • Gebrandschilderde ramen
  In 1952 worden, in het hoogkoor, de prachtige gebrandschilderde ramen geplaatst. Deze ramen zijn een ontwerp van de beroemde Rotterdamse glazenier Marius Richters (1878-1955). Genoemde glaskunstenaar ...
 • Regeringsbank
  De Regeringsbank (1783) was getimmerd om de vierde pilaar, vanaf de toren, aan de noordzijde. In 1948, bij de herziening van het interieur van de Grote Kerk, wordt de bank verzaagd conform het model ...
 • Grafzerk Liduina
  In 1947 wordt in het grafkeldertje van Liduina (1380-1433) een roodstenen zerk gevonden. De grafsteen had, net na de dood van Liduina haar graf bedekt. Deze zerk was in het graf (± 1560) terecht ...
 • Wetsbord 1619
  In 1619 schenken de gildes het grootste wetsbord wat thans aanwezig is in de Grote- of Sint Janskerk. Dit mede naar aanleiding van de, door de Engelse Koning, uitgereikte Order van de Kousenband aan ...
 • Het Lam Gods
  In 2009 maakt de Schiedamse beeldend kunstenaar Sjef Henderickx dit prachtige kunstwerk. Het is gemaakt van eeuwenoude brokstukken. Deze stenen fragmenten zijn, in 1572, kapotgeslagen altaren, ...
 • Interieur 1925
  Deze opname, uit 1925, toont het interieur van de Grote Kerk voor de restauratie van 1945-1948. De preekstoel (1550) hangt nog aan de vierde pilaar vanaf de kerktoren gezien, aan de zuidzijde. De ...
 • Epitaaf
  Op de tweede pilaar, aan de noordkant, vanaf de kerktoren van de Grote- of Sint Janskerk, hangt een zogenaamde epitaaf. Een dergelijke gedenksteen is in feite een “hangende grafsteen’. ...
 • Doopschaal
  In 1758 schonk het Opreedersgilde een zilveren doopschaal en doopkan aan de Grote Kerk. Oorspronkelijk was de doopschaal, middels een koperen houder, bevestigd aan het uit 1642 daterende doophek. ...
 • Carillon
  Het carillon in de toren van de Grote- of Sint Janskerk is van oorsprong een Van Gheijn-carillon. Momenteel bestaat het uit 38 klokken/klokjes waarvan twaalf exemplaren nog uit 1786 stammen en door ...
 • Engel op orgelkast
  Op de orgelkast staat bovenaan een engelen-figuur. Dit is de aartsengel Michaël. Met één van zijn voeten staat de engel op de kop van ‘Medusa’. Het symboliseert de overwinning op het ...
 • Notabelenbank
  De Notabelenbank (1782) was in het verleden de zitplaats, tegen betaling, voor de vooraanstaande Schiedamse burgerij. De leden van het Vroedschap (nu genoemd college van B&W) hadden o.a. hier hun ...
 • Consistoriekamer
  In 1778 is de Consistoriekamer voorzien van Goudleerbehang. Dit behang is speciaal op maat gemaakt voor deze ruimte. De kostprijs was in 1778, volgens oude rekeningen, maar liefst Fl.350,00. De kamer ...
 • Klankbord
  Op het zeskantige klankbord (1948) boven de kansel (1550) zijn twee ‘engeltjes met gebonden wapens’ afgebeeld. Op het originele achtkantige klankbord, uit 1671, waren deze afbeeldingen ...
 • Avondmaalbekers
  De vier gegraveerde avondmaalsbekers (1648) werden geschonken door het St. Nicolaasgilde. Op deze kostbare bekers zijn de wapens en namen van het genoemde gilde gegraveerd. Deze zilveren geschenken ...
 • Luidklok
  De twee oudste luidklokken, van de Grote- of Sint Janskerk, beiden op één opname. Links is de zwaarste klok (3.280kg) zichtbaar uit 1519. Rechts de oudste klok uit 1455. Deze oudste klok, die ± ...
 • Kapot geslagen wijwaterbakje
  Op 23 juli 1572 zijn de Watergeuzen Schiedam binnengetrokken. Hun afkeer van de Spaanse overheersing, maar ook de ‘haat’ tegen de Katholieke kerk, heeft tot gevolg gehad, dat vanaf 1566 ...
 • Grafstenen Grote Kerk
  In vele oude stadskerken in Nederland zijn (vaak zeer oude) grafzerken te vinden. Ook in de Grote- of Sint Janskerk zijn vele grafstenen te vinden. Echter op vele stenen, van voor 1800, zijn de ...
 • Reparatie kroonluchter
  Vrijwilliger Rinus Spits (technische dienst Grote Kerk) heeft vanochtend een reparatie verricht aan een kroonluchter. Eén van de kaarsenstandaards was defect geraakt door afbreken schroefdraad. De ...
 • Oudste doopboog
  De doopboog, uit 1642, in de Grote- of Sint Janskerk is het oudste exemplaar dat in een Nederlandse kerk te vinden is....