steun de kerk

flyer_zakenvriend_GroteKerk_V4 DEF pag 1 flyer_zakenvriend_GroteKerk_V4 DEF

In het hart van Schiedam, staat het oudste gebouw: de imposante gotische Grote- of Sint Janskerk. Voltooid in 1425 en rijksmonument. De kerk is geen eigendom meer van de Protestantse Gemeente in Schiedam. Het gebouw werd op 1 januari 2012 overgedragen aan de onafhankelijke, niet-kerkelijke Stichting Sint Janskerk Schiedam, die nu verantwoordelijk is voor de instandhouding en de exploitatie. Er vinden uiteenlopende activiteiten plaats, het gebouw wordt verhuurd voor tal van evenementen en het is van april tot in september dagelijks open voor iedereen. De kerk is een geweldige publiekstrekker. Sinds op 11 mei 2016 een personenteller werd geïnstalleerd, bezochten tot op 1 augustus 2016 maar liefst 15.500 mensen de kerk, waarvan een groot deel (internationale) toeristen.

De stichting wil het gebouw overeind houden én het weer de functie geven die het vóór de scheiding van kerk en staat had: een publiek gebouw met – naast de kerkdiensten – een zeer gevarieerd gebruik. Het was immers eeuwenlang het grootste en enige stenen gebouw in Schiedam.

De stichting krijgt tot 2017 een zeer bescheiden bijdrage van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Verder krijgt de stichting geen subsidie. Onze inkomsten komen uit verhuur en giften. Helaas kunnen we onze uitgaven nauwelijks beïnvloeden. Denk aan verzekeringen, verwarming, onderhoudscontracten en één f.t.e. (onze koster) van 28 uur. Niettemin zijn we er, dankzij de hand- en spandiensten van onze circa 70 vrijwilligers, tot op heden in geslaagd kosten en opbrengsten in wankel evenwicht te houden.

Nu de kans bestaat dat onze belangrijkste huurder (de Protestantse Gemeente die huurt voor de zondagse kerkdienst) het huurcontract kan beëindigen, komt ons voortbestaan zodanig in gevaar dat het de consequentie kan krijgen dat de kerk op slot gaat! Wij hopen dat ook u vindt dat dit gebouw mede de geschiedenis van Schiedam belichaamt en zowel hart als de ziel van Schiedam is. Dit gebouw mag niet dicht gaan!

Tot in 1795 de gilden verboden werden, waren deze ondernemersverenigingen de materiële steunpilaren van de kerk. In dat spoor zijn wij nu dringend op zoek naar bedrijven, die ons gedurende vijf jaar met (tenminste) € 100 per jaar als ‘Zakenvriend’ willen helpen.

Wilt u ons helpen dit bijna 600 jaar oude hart van Schiedam open te houden voor de hele gemeenschap? Steun ons dan, en word Zakenvriend! Mail naar info@sintjanskerkschiedam.nl

Wilt u meteen aansluiten? Download dan hier ons aanmeldformulier: Zakenvriendverklaring DEF, vul dat in en stuur het ons per post toe of stuur het als scan naar info@sintjanskerkschiedam.nl

Alvast onze dank voor uw steun!
Bestuur Stichting Sint Janskerk Schiedam

Bekijk hier onze huidige zakenvrienden