privacy

 

Privacyverklaring Stichting St. Janskerk Schiedam

Zie voor de meest recente versie:  https://groteofsintjanskerkschiedam.nl/privacy

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting St. Janskerk Schiedam verwerkt uw persoonsgegevens omdat u vrijwilliger bent van de stichting of gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • – Voor- en achternaam
 • – Adresgegevens
 • – Telefoonnummer(s)
 • – E-mailadres
 • – Geboortedatum
 • – Functie
 • – Betalingsgegevens (& BTW nummer)

 

Waarom wij persoonsgegevens verzamelen

Stichting St. Janskerk Schiedam (SSJK) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • – Onderlinge communicatie binnen de vrijwilligers
 • – Het afhandelen van uw betaling of onze betaling aan u
 • – Verzenden van onze nieuwsbrief
 • – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of om uw dienstverlening aan ons te regelen.
 • – Het vorderen van nakoming van een zakelijke overeenkomst
 • – Het uit handen geven van een vordering op nakoming van een zakelijke overeenkomst
 • – Het voeren van rechtszaken betreffende zakelijke overeenkomsten
 • – SSJK verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor subsidieaanvragen.

 

Delen met derden

SSJK verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Bewaartermijnen

Zolang uw gegevens noodzakelijk zijn voor het functioneren van SSJK en/of het leveren van onze dienstverlening zullen wij deze bewaren. Wanneer onze overeenkomst/dienstverlening is afgerond bewaren wij de gegevens maximaal 6 maanden. Wat betreft factuurgegevens houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijn. Andere persoonsgegevens verwijderen wij drie maanden nadat u uw toestemming hebt ingetrokken.

Rechten

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, over te laten dragen aan u of een derde partij en bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door ons. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u voor elk van deze rechten aanvullende informatie vinden.

U kunt uw rechten uitoefenen door te mailen. (De contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring). We verzoeken u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen, zodat wij kunnen vaststellen dat wij de gevraagde informatie aan de juiste persoon verstrekken. Op de kopie van uw identiteitsbewijs vragen we het BSN-nummer onleesbaar te maken.

Wijzigingen

Stichting St. Janskerk Schiedam heeft het recht de privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig de privacyverklaring. Wanneer er grote wijzigingen gedaan worden, zullen deze ook per mail worden aangekondigd naar de mensen die op de maillijst staan.