organisatie

Stichting Sint Janskerk
Bestuur
Koster en vrijwilligers
Vrijwilliger worden
Sponsors
Subsidieverstrekkers
ANBI
Jaarverslag


Stichting Sint Janskerk

Eeuwenlang heeft de Grote of Sint Janskerk een belangrijke rol gespeeld in Schiedam. Als kerk én als centrale plek in het maatschappelijke leven. Het was in oorsprong dus naast kerk ook een ‘evenementengebouw’. Bij de scheiding van kerk en staat, waarbij het kerkgebouw als eigendom overging van de stad naar de Nederlandsche Hervormde Kerk (op de toren na), nam de maatschappelijke rol af. Soms werden er nog grootschalige bijeenkomsten gehouden bij herdenkingen en officiële gebeurtenissen, maar het gebouw werd voornamelijk als kerk gebruikt.

In 2011 werd de kerk, zoals ook andere monumentale kerkgebouwen in Nederland, ondergebracht in een onafhankelijke stichting. Deze stichting heeft de opdracht het gebouw te exploiteren als maatschappelijk, cultureel en kerkelijk centrum ten dienste van de samenleving. Daarnaast moet de stichting de historische, ruimtelijke en architectonische betekenis van het kerkgebouw uitdragen en versterken, en optimaal bijdragen aan de instandhouding van dit monument. Deze Stichting Grote- of St. Janskerk te Schiedam, afgekort Stichting Sint Janskerk Schiedam, werd op 27 juni 2011 opgericht. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers.

Terug naar boven


Bestuur

Het bestuur van de Stichting Sint Janskerk Schiedam bestaat uit:

– Bram van Hengel, Voorzitter
– Janny Verhoeven, Secretaris
– Luuk Ruys, Penningmeester

Leden:

– Loe Koppejan
– Ini Hemminga
– Hugo Bogaard
– Andrea van Hengel

Terug naar boven


Koster en vrijwilligers

Voor evenementen werken wij met een projectorganisatie. Neem voor informatie contact op met Paul van Wijngaarden, beheerder en contactpersoon.

Het bestuur prijst zich gelukkig met een grote schare vrijwilligers. Zij helpen als gastvrouw en gastheer bij evenementen en bij tentoonstellingen. Of ze helpen als gids bij rondleidingen door de kerk. Sommige ‘gespierde’ vrijwilligers helpen ons met het opbouwen en afbouwen van evenementen.

Terug naar boven


Vrijwilliger worden

We hebben een team van ongeveer 40 vrijwilligers die ons met tal van taken geweldig helpen. Dat varieert van gastvrouw of gastheer zijn op de dagen die we open zijn, het rondleiden als gids, het helpen bij opbouwen en afbouwen van evenementen, het stemmen van het orgel, koffie en fris schenken bij concerten, tot het schoonmaken van alle historische kunstwerken in de kerk. Vindt u het ook leuk om een bijdrage te leveren en in een gezellig team mee te helpen? Neem dan contact op met Paul van Wijngaarden, beheerder en contactpersoon via 010-426 6241 of beheer.koster.stjanskerkschiedam@gmail.com.
U kunt zich ook aanmelden via het Servicepunt Vrijwilligers Schiedam via de website www.vrijwilligersschiedam.nl. Dan kunt u tevens gebruik maken van alle gratis cursussen die het Servicepunt biedt, zoals een cursus Sociale Hygiëne of Excell. Sommige uitkeringsinstanties geven alleen goedkeuring voor vrijwilligerswerk als u zich officieel via die weg heeft laten registeren als vrijwilliger.

Terug naar boven


Sponsors

Voor tal van projecten kunnen wij of onze huurders rekenen op de steun van sponsors.

Terug naar boven


Subsidieverstrekkers

Dankzij onze subsidieverstrekkers kunnen wij het gebouw onderhouden en verbeteren als dat nodig is voor onze doelstelligen. We zijn heel dankbaar voor de bijdragen van:

– Gemeente Schiedam
– Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.
– De Groot Fonds
– Gemeenschapsfonds Schiedam
– Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
– Het Restauratiefonds

Terug naar boven


ANBI

Sinds 3 april 2012 heeft de Stichting Sint Janskerk Schiedam een ANBI-status (met nummer 850715659). Dat betekent dat wij een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn, die dus niet uit is op winst maken. Het is voor donateurs aantrekkelijk om ons te steunen, want donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Daarnaast betalen wij als ANBI geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die we gebruiken voor onze doelstellingen. U kunt hierover meer lezen op de website van de Belastingdienst.

Terug naar boven


Jaarverslag

U kunt hier het Jaarverslag over 2018 openen, printen of opslaan: Jaarverslag 2018

Terug naar boven