Kapot geslagen wijwaterbakje

Op 23 juli 1572 zijn de Watergeuzen Schiedam binnengetrokken. Hun afkeer van de Spaanse overheersing, maar ook de ‘haat’ tegen de Katholieke kerk, heeft tot gevolg gehad, dat vanaf 1566 vele kerkinterieurs zijn kapot geslagen. We noemen dit “De Beeldenstorm”. Zo heeft de Grote- of Sint Janskerk dit ook op 24 en 25 juli 1572 ondervonden. Alle altaren, beelden, maar ook bijvoorbeeld wijwaterbakjes moesten het ontgelden. Prins Willem van Oranje keurde de verwoestingen van de kerkinterieurs ten strengste af, maar kon hier verder niets aan doen.

Op de afbeelding één van de twee, in 1572, kapot geslagen wijwaterbakjes in de Grote Kerk. Dit exemplaar bevindt zich in het portaal tussen kerktoren en kerkgebouw zelf. Het is de grootste en voornaamste van de twee, nog zichtbare, wijwaterbakjes-restanten in de Grote Kerk.

A344594B312736A337594B296720T2L00V03.8#V02.7Y0083I0S003000G>18g0182Y0127I0S003000G>28g0182Y0073I0S003333G>28g0182#C000800C200E0J562365G000#M00000F00N0000F0000N0000F0000S0000S0000R0A0000000-0000000-0000000-0000000-0000000-0000000-0000000-#::---AF---::ZP01,NORMAL ,PASS,292 :212=80,222=80,232=80,242=80,252=83,262=86,272=89,282=93,292=100,302=94, :: ::