Grafstenen Grote Kerk

In vele oude stadskerken in Nederland zijn (vaak zeer oude) grafzerken te vinden. Ook in de Grote- of Sint Janskerk zijn vele grafstenen te vinden. Echter op vele stenen, van voor 1800, zijn de familiewapens verwijderd.

In 1795 maakte vele oude stadskerken een tweede beeldenstorm door. Na het vertrek van Stadhouder Willem V en zijn gezin zagen de Patriotten kans om alle verwijzingen naar het Huis van Oranje Nassau ongedaan te maken, ook in de kerken. Zo werden van vrijwel alle grafzerken de familiewapens weggebeiteld of weg gekerfd door een ingehuurde steenhouwer. Ook de 17e-eeuwse gebrandschilderde ramen zijn toen in de Grote Kerk kapot geslagen.

A530406B530485A517399B516449T2L00V05.9#V05.0Y0209I0S003333G782g0143Y0209I0S003333G749g0140Y0220I0S003333G801g0145#C000859C153E0J562365G154#M06044F39N0065F0012N0147F0007S0147S0067R1A0010311-0110100-1133333-0013033-1333333-3333333-3333333-#::---AF---::ZP01,NORMAL ,PASS,265 :212=94,222=102,232=112,242=120,252=137,262=150,272=147,282=148,292=126,302=118,                                                                                                                                                                                                                                                                      ::