Avondmaalbekers

De vier gegraveerde avondmaalsbekers (1648) werden geschonken door het St. Nicolaasgilde. Op deze kostbare bekers zijn de wapens en namen van het genoemde gilde gegraveerd.

Deze zilveren geschenken zijn, per stuk, tienduizenden euro’s waard en worden buiten de Grote Kerk in een bankkluis bewaard.z4